Общи условия

Обект на продажба са Стоките, предлагани в Сайта към момента на отправяне на запитване за закупуване от страна на Потребителя, за които е отбелязано, че са в наличност с посочени количества.
Стоките, обект на продажба чрез Сайта, са описани по вид, качество и количество в същия. ЗОНАИДЕЯ не носи отговорност за възможни разлики в цветовете на закупените Стоки, дължащи се на специфики в екраните на компютрите. Заявяването за закупуване на продукт се приема за изразено писмено съгласие от страна на Потребителя относно вида, качеството и количеството на продукта.

Доставките се извършват на посочен в поръчката адрес. Желателно е да дадете адрес, на който може да се получи стоката през времето от 10:00 до 17:30 часа (примерно служебен адрес). При получаване на стоката се плаща цената за доставка, посочена в поръчката, а когато стоката се заплаща по банков път цената на доставката се заплаща едновременно с цената на поръчаната стока.

Отказването от направена вече поръчка може да стане чрез формата за контакт или чрез и-майл.
Цените на предлаганите стоки са посочени за всеки вид стока поотделно с оглед нейните специфики – цвят, размер, материал и т.н.
На този етап единственият начин е Плащане при доставка (наложен платеж)
Получавайки поръчаната стока, заплащате дължимата сума на куриера. Тя  е отбелязана в цената на поръчката.

Рекламации
На рекламация подлежат Стоки, които не отговарят на изискванията за качество, посочени в Сайта, упътвания за ползване и други, доколкото такива има издадени за съответната Стока / Стоки, както и тези, които при доставката на Потребителя съдържат явни недостатъци /не се счита за недостатък разликата в нюанса на цветовете, и това не може да бъде основание за връщане на стоката!!!/. За целта при доставката Потребителя отбелязва върху товарителницата, наличието на явни недостатъци и/или несъответствие в  количеството, в противен случай се счита, че количеството стока съответства на поръчаното и договорът е изпълнен точно.

 Съгласно Закона за защита на потребителите (ЗЗП) стоката, получена от клиента, поради естеството на търговията в интернет, може да бъде върната в рамките на 7 дни след покупката, считано от датата на доставката, без изрични основания за това, с транспорт за сметка на клиента  стига състоянието на стоката да бъде същото, като в момента на предаването й на клиента (включително ненарушената опаковка).

Права и задължения на Потребителя
Потребителят има право да разглежда, поръчва и получава Стоките от Сайта по реда и условията, посочени в него.
Потребителят има право да се информира за състоянието на своята Поръчка.
Потребителят има право на доставка на заявената Стока / Стоки на посоченият адрес за доставка, след потвърждение по телефона.
Потребителят носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата.
Потребителят е длъжен да заплати цената на Поръчката си според обявения в Сайта начин.
Всеки Потребител, независимо дали е направил Поръчка или не, се задължава при ползване на Сайта:

* Да не нарушава и да зачита правата и свободите на гражданите, съгласно Конституцията, законите на Република България и международни актове, по които тя е страна, правилата на морала, добрите нрави и Интернет етиката;
* Да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;
* Да не извършва злоумишлени действия.

 Всяка информация получена от нас е за улеснение за доставката на продуктите за които сте направили запитване.

Благодарим за доверието…

url: https://zonaidea.com/terms

za kontakti

 

E-mail: info@zonaidea.com

SKYPE: pacovassilev

Facebook
Google +
Pinterest
Twitter